Framdrift genom utbildning

I en utbildningsinsats i Mölndal stad under 2021 utforskades hur digitaliseringsutbildning kan designas för att optimera effekt i verksamhetsutveckling. Att inte bara se utbildning som en investering i personlig kompetens utan att också få aktiv framdrift. Rapporten innehåller reflektioner och lärande kring denna insats, samt delar deltagarnas slutsatser kring vägen fram för stadens digitaliseringsarbete.