Hur definieras digitalisering?

I tidigare studier finner vi att de flesta organisationer brister i anammandet av en handlingsbar definition av digitalisering. För att motverka detta har vi tagit fram en definition som vi märker fungerar för att stärka organisationerna i digital omställning. Definitionen presenteras övergripande och genom ett antal exempel.