Hur hanterar man styrningsarvet?

I en ny rapport från en klinisk studie i Västra Götalandsregionen lyfter forskningen rekommendationer för hur man hanterar de djupa strukturer som tidigare styrning skapat. Rekommendationerna pekar mot en styrning som är agil, adaptiv och empatisk för att hantera styrningsarvet.