Hur hindrar IT styrningen digitalisering?

Denna debattartikel lyfter fyra områden där existerande styrning hindrar ändamålsenlig digitalisering. Den underliggande studien genomfördes på en samling statliga myndigheter.