Hur integreras hållbarhetsmål i digitalisering?

I en nyligen avslutad studie har forskningskonsortiet analyserat en serie digitala utvecklingsportföljer i Göteborgs stad. Resultaten visar på möjliga förbättringar i sättet som de globala hållbarhetsmålen integreras i målformuleringar och digitalisering.