Hur säkerställer vi optimal styrning?

Forskningen visar att ändamålsenlig digitalisering möjliggörs genom en kombination av styrning för närhet och distans. I denna vetenskapliga artikel lyfts hur detta sker i Sundsvalls kommun.