Hur skall vi styra och organisera IT?

Tilltagande digitalisering ställer nya krav på hur vi organiserar och styr IT i offentliga organisationer. Tidigare styrning och organisering har utvecklats till direkt motverkande krafter för ändamålsenlig digitalisering. Rapporten från Sundsvalls kommun lyfter rekommendationer kring en förbättrad styrning och organisering.