Hur styr myndigheter digital innovation?

Digital innovation kan inte hanteras inom existerande styrning. Konsekvensen blir att innovation förskjuts till skuggan. I denna vetenskapliga artikel analyseras två fall.