Introduktion till digital mognad

I denna föreläsning presenteras grunderna för vad digital mognad är, samt hur modellen, metoden och verktyget DiMiOS används av organisationer inom offentlig sektor.