Kan vi verkligen tala om digital transformation?

När vi talar om digital transformation verkar vi ofta glömma bort att det egentligen inte handlar om transformation. Föreläsningen (som ursprungligen gavs för Systemvetenskapliga programmet i Göteborg) problematiserar begreppet och söker inspirera till tankar rörande vad digitalisering egentligen för med sig för organisationer.