Kommunala digitaliseringsstrategiers utveckling

I rapporten beskrivs hur svenska kommuners digitaliseringsstrategier har utvecklats mellan 2021 och 2022. Vi ser ett tilltagande fokus på extern innovation, särskilt inom mindre kommuner med ekonomiskt underskott. Vi ser dock fortfarande att 1,7 miljoner svenskar lever i kommuner där de riskerar att hamna på efterkälken när det gäller tillgång till jämlik digital välfärd.