Kommunens digitala arv

I en nyligen avslutad studie av en kommuns digitala arv och infrastruktur har forskningskonsortiet utvecklat ny kunskap kring utmaningar för ändamålsenlig digitalisering. Rapporten sammanfattar de identifierade utmaningarna och ger rekommendationer för säkerställande av ett möjliggörande digitalt arv. Som del av lösningen presenteras grunderna för en ny metod för systeminventering, en metod som nu går vidare i pilotfas för att kunna lanseras nationellt våren 2021.