Kommunens digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategin är det mönster av handlingar som organisationen uppvisar i sitt arbete med verksamhetsutveckling genom digitala lösningar. I denna rapport presenteras grunderna för hur detta mönster utvecklats i Sundsvalls kommun sedan 2018. Rapporten lyfter vad som ses som ett särskilt framgångsrikt exempel på en emergent digitaliseringsstrategi inom offentlig sektor, och ger rekommendationer till såväl Sundsvalls kommun som andra offentliga organisationer i eftersträvan av ändamålsenlig digitalisering.