Kommunens styrningsmässiga utmaningar

I en nyss genomförd studie i Kungsbacka har forskningskonsortiet undersökt centrala styrningsrelaterade utmaningar för en kommun som eftersträvar ändamålsenlig digitalisering. Studien finner att utmaningarna motverkar jämlik digitalisering i kommunen, och ger rekommendationer kring hur kommuner bör förändra styrning och organisering.