Myndighetens styrning av digitalisering

Trafikverket är en stor och samhällskritisk myndighet. Rapporten visar på mönster i relation till såväl styrning som digitalisering som direkt motverkar ändamålsenlig digitalisering. Utifrån detta presenteras konkreta rekommendationer.