När effektivitet hindrar innovation

I en studie av en stor fordonstillverkare identifierade vi grunderna för hur effektivitet motverkar innovation. Lärdomen ligger i förslag på hur vi kan designa organisationer för att möjliggöra en ändamålsenlig balans som säkerställer hållbar framgång för organisationen.