Öppen källkod och Open ePlatform

Öppen källkod lyfts konsekvent som en ingrediens för samverkan inom offentlig digitalisering. I denna rapport analyserar vi bristerna i en plattform för e-tjänster som används av 180 kommuner och lyfter betydande utmaningar relaterade till såväl plattform som samverkansmodell. Rapporten belyser möjligheter och utmaningar i relation till öppen källkod i offentlig sektor.