Öppen kurs i formulering av effektmål

Givet utmaningarna i offentlig utveckling och brister i existerande formulering av effektmål har vi i samarbete med Göteborgs stad tagit fram en utbildning i att formulera effektmål. Utbildningen består av en kort film, samt en GPT (länk i videons kommentarsfält) där du kan testa dig fram med hur man formulerar effektmål som överrensstämmer med SMART kriterierna. Målsättningen är att stärka kvalitet i effektmål, vilket i sin tur kommer stärka möjligheterna att realisera utvecklingsinitiativets nyttor.