Portföljstyrning som magiskt tänkande

Portföljstyrning är en nödvändig förutsättning för ändamålsenlig digitalisering. Samtidigt riskerar en viss typ av portföljstyrning att bidra till bristande och kontraproduktiv digitalisering. I en studie av ett universitets portföljstyrning lyfter vi fundamentala brister i underliggande styrmodeller; styrmodeller som tyvärr fått stor spridning inom offentlig sektor.