Rekommendationer för ändamålsenlig digitalisering

Hur skall offentliga aktörer verka för ändamålsenlig digitalisering? I denna rapport används DiMiOS som grund för detaljerade rekommendationer kring hur organisationer bör agera för att stärka sin digitala mognad. Rapporten är beställd av Adda och Kompetensforum Digital Mognad (SKR) och är den första omfattande beskrivningen av detaljerna som behöver has i åtanke för att uppnå en ändamålsenlig digitalisering.