Samverkan kring välfärdsteknik

För att lyckas med digitalisering krävs utökad samverkan. Vi har tidigare beskrivit detta som kollektiv digitalisering, och nu har vi färdigställt den första rapporten på området. I en analys av samverkan kring välfärdsteknik i kommunerna i Östergötland finner vi intressanta mönster kring utmaningarna med samverkan, och ger tydliga rekommendationer för stärkt samverkan.