Seminarium: Digitaliseringsstrategier

Vid det andra seminariet i vår serie lyftes resultat från två studier där vi analyserat digitaliseringsstrategier i kommuner och regioner. Representanter från VGR och Mölndal stad deltog med reflektioner kring resultat och  rekommendationer. Seminariet arrangerades i samarbete med SKR.