Seminarium: Hållbarhetsmål

Offentliga organisationer har uttalat en ambition av att arbeta för att bidra till de globala hållbarhetsmålen. Samtidigt lyfts risker associerade till bristande integrering av hållbarhetsmål i styrningen. Seminariet lyfter resultat från en studie fokuserad på hur en kommun integrerar hållbarhetsmål i sina utvecklingsinitiativ och diskuterar hur detta kan stärkas ytterligare. Med Göteborg stad.