Seminarium: Integrerad styrning

Organisationer tenderar att hantera digitalisering frikopplat från existerande verksamhet. Seminariet lyfter resultat från en studie fokuserad på integrerad styrning av digitalisering genom att tala om bristande förutsättningar samt potentiella lösningar. Seminariet gästas av representant från Eskilstuna kommun för en reflektion kring resultatet av studien.