Seminarium: Kollektiv digitalisering

Vid seminariet lyftes frågor relaterade till samverkan mellan kommuner kring digitalisering. Forskningskonsortiet delade preliminära resultat från en studie av samverkan kring välfärdsteknik i Östergötland och en om den kollektiva digitaliseringen i Sundsvall och Ånge.