Seminarium: Styrningsarvet

Ändamålsenlig digitalisering motverkas av existerande styrning. I detta seminarium presenteras resultaten från en studie av styrningsarvet i VGR. Resultaten diskuteras därefter av representanter från organisationen i fråga.