Seminarium: Twin transition

Twin transition innefattar hur vi kan använda digitaliseringens möjligheter för att säkerställa klimatomställning. Under detta seminarium lyfts begreppet och arbetet med Urban Twin Transition Center fram.