Status digital mognad 2019

Den första i en serie statusrapporter visar att offentlig sektors digitala mognad är bristfällig.