Statusrapport 2021

Den senaste statusrapporten visar på en avstannande ökning av nationell digital mognad som en effekt av pandemin under 2020. Digital mognad ökar med två procentenheter till 48%. Rapporten innehåller vidare beskrivning och analys av resultaten av DiMiOS.