Statusrapport 2022

Årets statusrapport visar på en minskning av digital mognad i offentlig sektor. Rapporten innehåller en övergripande analys samt en överblick av pågående initiativ för att bidra till en stärkt ändamålsenlig digitalisering i offentlig sektor.