Statusrapport 2023

I årets statusrapport kan vi se ett brott i trenden och en svag ökning av digital mognad i offentlig sektor. Rapporten bygger på analys av 2022 års data från DiMiOS. Nytt för i år är utökad, mer avancerad statistisk analys av mönster kring bland annat kunskapsgap och inom-sektoriella skillnader.