Sveriges Regioners Digitaliseringsstrategier

I en ny rapport från forskningskonsortiet har samtliga digitaliseringsstrategier från Sveriges regioner analyserats. Resultaten visar på en tydlig tyngdpunkt mot intern effektivitet snarare än extern innovation, en tvetydlighet rörande vad som menas med digitalisering samt demografiska skillnader i riktning. Rapporten lyfter en rad rekommendationer för att säkerställa ändamålsenlig digitalisering i Sveriges regioner.