Vad kan industrin lära sig av offentlig sektor?

En vanlig fråga jag får från offentlig sektor är kopplad till hur vad de kan lära sig av industrin. Självklart finns det en rad lärdomar att dra från industrins digitalisering som till viss del är överförbara till det offentliga, men jag tror att vi skall vända på frågan: Vad kan industrin lära sig av offentlig sektor?