Varför digital mognad?

Utan mätning och uppföljning omöjliggörs ändamålsenlig digitalisering. Debattartikeln lyfter argument för att mäta och följa upp digital mognad.