Varför innovation är omöjlig inom offentlig sektor

Digital förvaltning för med sig ett ökat fokus på innovation inom offentlig förvaltning. Orsaken ligger i digitaliseringens påverkan på förändringstakt, där digitala initiativ snabbt kan skalas och leda till massiva förändringar på kort tid. Men hur skall offentlig sektor arbeta för att stärka sin innovationsförmåga?