Varför investerar inte kommuner i digitalisering?

Existerande finansieringsmodeller för digitalisering är felaktiga och behöver förändras. I denna debattartikel lyfts frågan om hur.