Ytterligare bidrag till forskningsfronten

Forskningskonsortiet uppvisade en stark närvaro på den årliga EGOV konferensen, detta år i Budapest. Konferensen samlar de främsta forskarna kring offentlig sektors digitalisering, och forskningskonsortiet presenterade fyra artiklar utifrån forskningen.

Samtliga artiklar skrevs i samarbete mellan seniora forskare och doktorander vid forskningskonsortiet.